Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie stażystów

Niniejsze zapytanie ma formę rozpoznania cenowego.

Polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 127 stażystów na okres 12 tygodni stażu (daty rozpoczęcia stażu przez poszczególnych stażystów mogą się różnić).

Termin realizacji zamówienia: 2018-2019 rok

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 08.01.2018:

Pocztą elektroniczną na adres: dwiecek@ath.bielsko.pl

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →