Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Zaproszenie dla przedsiębiorstw do współpracy w ramach staży dla studentów

Zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem studentów na 3-miesięczne (12-tygodniowe) staże dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich do przystąpienia do projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Celem staży jest umożliwienie studentom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże w ramach projektu adresowane są do studentek i studentów ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach:

  • Automatyka i robotyka
  • Informatyka
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność efektów kształcenia dla kierunku studiów kandydata na staż z proponowaną tematyką stażu zgłoszoną przez przedsiębiorstwo. Wykaz efektów kształcenia dla kierunków objętych projektem dostępny jest na stronie projektu.

Wymiar czasu pracy stażysty wynosi 20 godzin tygodniowo.
Wynagrodzenie stażysty finansowane jest z projektu.
Na czas trwania stażu pracodawca wyznacza w przedsiębiorstwie opiekuna stażu oraz osobę upoważnioną do kontaktów z ATH.

Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do zapoznania się z regulaminem organizacji i przeprowadzania staży dostępnym na stronie projektu oraz wypełnienia i przesłania deklaracji udziału przedsiębiorstwa w programie stażowym na adres Biura Projektu:

Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

lub elektronicznie na poniżej podane adresy koordynatorów ds. staży.

 

——————–
Koordynatorzy ds. staży:
dr inż. Maria Baron-Puda – koordynator ds. staży na kierunku Informatyka oraz kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
e-mail: mpuda@ath.bielsko.pl
dr inż. Jacek Rysiński – koordynator ds. staży na kierunku Automatyka i robotyka oraz kierunku Mechanika i budowa maszyn
e-mail: jrysinski@ath.bielsko.pl

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →