Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Nazwa firmy:

Email:

CZĘŚĆ I. Ocena przygotowania zawodowego absolwentów

1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan przygotowanie zawodowe dzisiejszych absolwentów?
Bardzo dobrzeDobrzeBardzo słaboSłaboNie potrafię odpowiedzieć

2. Czy w Państwa firmie pracują absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej?
TakNieNie wiem

3. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie zawodowe absolwentów ATH na tle absolwentów innych uczelni?
WyżejPorównywalnieNiżejNie potrafię odpowiedziećW naszej firmie nie zatrudniamy absolwentów ATH

CZĘŚĆ II. Współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie doskonalenia kompetencji absolwentów
4. Czy Pani/Pana zdaniem system kształcenia w regionie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom pracodawców?
Tak, całkowicieTak, w dużym stopniuTak, ale tylko częściowoNie, nie odpowiadaNie wiem

5. Czy Państwa przedsiębiorstwo przyjmuje studentów ATH na staże/praktyki?
Tak, chętnieTak, ale niechętnieNieNie wiem
Jeśli zaznaczono odpowiedź „Tak, chętnie” lub „Nie wiem” – proszę przejść do pytania 8

6. Dlaczego nie chcą Państwo, bądź niechętnie przyjmują studentów ATH na staże i praktyki? /Proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi/
Brak czasu na zajmowanie się stażystami/praktykantamiBrak zajęć dla stażystów/praktykantówNie opłaca się, zakład nic z tego nie maStażyści/praktykanci bardziej przeszkadzają niż pomagają
Inne - jakie ?

7. Czy w ostatnich 24 miesiącach zdarzyło się, że współpraca ze studentem ATH w ramach stażu czy praktyki przekształciła się w zatrudnienie etatowe?
Tak, wielokrotnieTak, ale w nielicznych sytuacjachNieNie wiem

CZĘŚĆ III. Ocena przydatności staży
8. Czy Pani/Pana zdaniem staże są przydatną i potrzebną inicjatywą?
Tak, ale są korzystne głównie dla stażystyTak, ale są korzystne głównie dla przedsiębiorstwaTak, są bardzo korzystne zarówno dla firmy jak i stażystyNie, nic nie dają żadnej ze stron /Jeśli zaznaczono tę odpowiedź – proszę przejść do pytania 11/Nie mam zdania /Jeśli zaznaczono tę odpowiedź – proszę przejść do pytania 12/

9. Jakie korzyści ze staży w szczególności wynikają dla przedsiębiorstwa? /Proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi/
Pomoc w realizacji zadań i czynności wykonywanych w firmieZaoszczędzenie czasu i kosztów rekrutacji nowych pracownikówSkorzystanie z pomysłów i świeżego podejścia stażystyRozpoznanie potencjału stażysty jako potencjalnego kandydata do zatrudnienia w firmieSą dobrym przygotowaniem do zatrudnienia danej osoby w firmie na stałeInne (jakie?)

10. Jakie korzyści ze staży w szczególności wynikają dla studenta/absolwenta? /Proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi/
Pozwalają skonfrontować wiedzę zdobytą na uczelni z praktykąUmożliwiają zdobycie (poszerzenie) umiejętności praktycznychPoprzez zdobyte doświadczenie podnoszą konkurencyjność absolwenta na rynku pracyDają możliwość wykazania się i kontynuowania zatrudnienia w firmie po skończeniu stażuPozwalają nauczyć się współdziałania i współpracy w grupachKształtują samodzielność i samodyscyplinęDają korzyści finansowe (możliwości zarobkowe)Inne (jakie?)

11. Dlaczego Pani/Pana zdaniem staże nie są przydatną inicjatywą? /Proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi/
Studenci/absolwenci są nieodpowiednio przygotowani merytorycznie do praktycznych czynnościMają problemy z radzeniem sobie w środowisku społecznym (grupach, zespołach itp.)Wymagają zbyt dużo czasu, by zajmować się nimi (opieka, nadzór itp.)Staż trwa zbyt krótko, by w tym czasie stażysta mógł nauczyć się czegoś konkretnegoInne (jakie?)

12. Czy Pani/Pana zdaniem staże przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności studentów/ absolwentów na rynku pracy?
Tak, jak najbardziejTak, ale w nieznacznym stopniuNie, nie przyczyniają sięNie wiem

CZĘŚĆ IV. Ocena staży realizowanych przez studentów w ramach projektu
13. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy ze stażystą (stażystami) ATH?
Tak, bardzoTak, średnioNieTrudno mi powiedzieć

14. Czy byliby Państwo zainteresowani przyjęciem studentów (absolwentów) ATH na kolejne staże?
Tak, bardzo chętnieTak, ale sporadycznieNie /Jeśli zaznaczono tę odpowiedź – proszę przejść do metryczki/Trudno mi odpowiedzieć /Jeśli zaznaczono tę odpowiedź – proszę przejść do metryczki/

15. Studentów jakich kierunków chcieliby Państwo przyjąć na staż? /Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi/
Automatyka i robotykaInformatykaMechanika i budowa maszynZarządzanie i inżynieria produkcjiInne (jakie?)

16. Do jakich działów/na jakie stanowiska najchętniej przyjęliby Państwo studentów/absolwentów na staże?


METRYCZKA

Rodzaj działalności reprezentowanego przedsiębiorstwa:
Przemysł (jaki?)

BudownictwoHandel i naprawyTransport, gospodarka magazynowa i łącznośćITInne (jakie?)

Lokalizacja przedsiębiorstwa:
Miasto Bielsko-BiałaPowiat bielskiPowiat cieszyńskiPowiat żywieckiPowiat wadowickiPowiat pszczyńskiInny (jaki?)

Liczba zatrudnionych ogółem:
do 49 pracowników50-249 pracowników250-500 pracowników501-1000 pracownikówpowyżej 1000 pracowników

H1 Heading

Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

H2 Heading

Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

H3 Heading

Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

H4 Heading

Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

H5 Heading

Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

H6 Heading

Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

Senior Care List

  1. We took a good long look
  2. We took a good long look
  3. At
  4. Unordered List

Senior Care List

  • We took a good long look
  • We took a good long look
  • At
  • Unordered List

Senior Care Paragraph

Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

“Our promise as a contractor is to build community value into every project while delivering professional expertise, exceptional service and quality construction.”

Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.

Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit. Quite often typography is one of most ignored aspects of test link website design. Here are two small flourishes that can add a little bit of polish to a blog or text-heavy site to liven it up a bit.