Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Rekrutacja na staże – III edycja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach:
− Informatyka, sem. 1 i sem. 3
− Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 1

Rekrutacja trwa do 15 marca 2019 roku

Liczba staży ograniczona
Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień)
Wynagrodzenie: 17 zł/godz. (brutto)

Zainteresowani składają do właściwego koordynatora ds. Staży:
− Wniosek aplikacyjny na staż
− Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
− Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

Z poważaniem

dr inż. Dorota Więcek

Kierownik Projektu

——————–

Koordynatorzy ds. staży:
− dr inż. Maria Baron-Puda (kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji)
bud. A pok. 5 (poniedziałek 10:00-11:30, środa 9:35-10:10), e-mail: mpuda@ath.bielsko.pl,
− dr inż. Jacek Rysiński (kierunek: Informatyka)
bud. L pok. 104 dziekanat (poniedziałek 14:00-15:00, wtorek 12:00-13:00, środa 12:00-13:00, piątek 15:00-16:00), e-mail: jrysinski@ath.bielsko.pl
− dr inż. Dorota Więcek (wszystkie kierunki)
bud. A pok. 8 (poniedziałek 15:00-15:45, środa 13:30-14:30), e-mail: dwiecek@ath.bielsko.pl

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →