Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

II tura rekrutacji na staże

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Oferta dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych na kierunku:
– Informatyka (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia)

Rekrutacja trwa do 11 stycznia 2018 roku

Liczba staży ograniczona
Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień)

Zainteresowani składają do właściwego koordynatora ds. Staży:
Wniosek aplikacyjny na staż
− Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
− Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych)

——————–

Koordynatorzy ds. Staży:
dr inż. Maria Baron-Puda (kierunki: Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji),
bud. A pok. 5 (poniedziałek 11:30-13:00, środa 8:00-9:30), e-mail: mpuda@ath.bielsko.pl
dr inż. Jacek Rysiński (kierunki: Automatyka, Mechanika i budowa maszyn),
bud. L pok. 104 (poniedziałek 9:00-10:00, piątek 16:00-17:30), e-mail: jrysinski@ath.bielsko.pl
Poza godzinami przyjęć kontakt z koordynatorami poprzez e-mail

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →