Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Dodatkowa rekrutacja na staże – II edycja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Oferta dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych na kierunkach:
– Informatyka (sem. 6 I stopnia, sem. 1, 3 – II stopnia)

Rekrutacja trwa do 6 czerwca 2018 roku

Liczba staży ograniczona
Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień)

Zainteresowani składają do właściwego koordynatora ds. Staży:
Wniosek aplikacyjny na staż
− Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
− Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

 

Z poważaniem

dr inż. Dorota Więcek

Kierownik Projektu

——————–

Koordynator ds. Staży:
dr inż. Maria Baron-Puda (kierunki: Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji),
bud. A pok. 5 (poniedziałek 10:00-12:00, środa 12:15-13:30), e-mail: mpuda@ath.bielsko.pl
Poza godzinami przyjęć kontakt z koordynatorem poprzez e-mail

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →