Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Regulaminy

– Cost-effective
– Assist in or out of home
– Safe & enjoyable
– Listen and adapt to needs

Regulaminy

-Cost-effective
– Assist in or out of home
– Safe & enjoyable
– Listen and adapt to needs
– Assist in or out of home

Regulaminy

-Cost-effective
– Assist in or out of home
– Safe & enjoyable
– Listen and adapt to needs
– Assist in or out of home