Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Harmonogram staży – maj 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w maju 2019 roku w ramach projektu “Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku”.

 

Nr indeksu Firma Data / Godzina / Liczba godzin / Tydzień
D/47915 Iteo sp. zo.o.

Ul. Bystrzańska 49

43-300 Bielsko-Biała

02.05.2019/08:00-12:00/4/5
07.05.2019/08:00-16:00/8/6
08.05.2019/08:00-16:00/8/6
09.05.2019/08:00-12:00/4/6
14.05.2019/08:00-16:00/8/7
15.05.2019/08:00-16:00/8/7
16.05.2019/08:00-12:00/4/7
21.05.2019/08:00-16:00/8/8
22.05.2019/08:00-16:00/8/8
23.05.2019/08:00-12:00/4/8
28.05.2019/08:00-16:00/8/9
29.05.2019/08:00-16:00/8/9
30.05.2019/08:00-12:00/4/9
D/47911 Iteo sp. zo.o.

Ul. Bystrzańska 49

43-300 Bielsko-Biała

03.05.2019/07:00-11:00/4/5
06.05.2019/07:00-15:00/8/6
07.05.2019/07:00-15:00/8/6
08.05.2019/07:00-11:00/4/6
13.05.2019/07:00-15:00/8/7
14.05.2019/07:00-15:00/8/7
15.05.2019/07:00-11:00/4/7
20.05.2019/07:00-15:00/8/8
21.05.2019/07:00-15:00/8/8
22.05.2019/07:00-11:00/4/8
27.05.2019/07:00-15:00/8/9
28.05.2019/07:00-15:00/8/9
29.05.2019/07:00-11:00/4/9
D/47855 BIELBIT

ul. Komorowicka

Bielsko-Biała

06.05.2019/08:00-15:00/7/3
09.05.2019/08:00-15:00/7/3
10.05.2019/08:00-14:00/6/3
13.05.2019/08:00-15:00/7/4
16.05.2019/08:00-15:00/7/4
17.05.2019/08:00-14:00/6/4
20.05.2019/08:00-15:00/8/5
23.05.2019/08:00-15:00/8/5
24.05.2019/08:00-14:00/4/5
27.05.2019/08:00-15:00/8/6
30.05.2019/08:00-15:00/8/6
31.05.2019/08:00-14:00/4/6
D/49833 NEXT S.C. Sławomir Piela, Bartłomiej Dryja

Ul. Cieszyńska 365

43-300 Bielsko-Biała

02.05.2019/8.00-12.00/4/4
07.05.2019/8.00-16.00/8/5
09.05.2019/8.00-16.00/8/5
10.05.2019/8.00-12.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/6
16.05.2019/8.00-16.00/8/6
17.05.2019/8.00-12.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/7
23.05.2019/8.00-16.00/8/7
24.05.2019/8.00-12.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/8
30.05.2019/8.00-16.00/8/8
31.05.2019/8.00-12.00/4/8
D/49829 Sigur Studio Sp. z o.o.

Ul. Schodowa 5

43-300 Bielsko-Biała

07.05.2019/8.00-16.00/8/5
09.05.2019/8.00-16.00/8/5
10.05.2019/9.00-13.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/6
16.05.2019/8.00-16.00/8/6
17.05.2019/9.00-13.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/7
23.05.2019/8.00-16.00/8/7
24.05.2019/9.00-13.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/8
30.05.2019/8.00-16.00/8/8
31.05.2019/9.00-13.00/4/8
D/49741 Sigur Studio Sp. z o.o.

Ul. Schodowa 5

43-300 Bielsko-Biała

07.05.2019/8.00-16.00/8/5
09.05.2019/8.00-16.00/8/5
10.05.2019/9.00-13.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/6
16.05.2019/8.00-16.00/8/6
17.05.2019/9.00-13.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/7
23.05.2019/8.00-16.00/8/7
24.05.2019/9.00-13.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/8
30.05.2019/8.00-16.00/8/8
31.05.2019/9.00-13.00/4/8
D/49793 Sigur Studio Sp. z o.o.

Ul. Schodowa 5

43-300 Bielsko-Biała

07.05.2019/8.00-16.00/8/5
09.05.2019/8.00-16.00/8/5
10.05.2019/9.00-13.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/6
16.05.2019/8.00-16.00/8/6
17.05.2019/9.00-13.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/7
23.05.2019/8.00-16.00/8/7
24.05.2019/9.00-13.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/8
30.05.2019/8.00-16.00/8/8
31.05.2019/9.00-13.00/4/8
D/49855 Iteo sp. zo.o.

Ul. Bystrzańska 49

43-300 Bielsko-Biała

07.05.2019/9.00-16.00/7/4
09.05.2019/9.00-16.00/7/4
10.05.2019/9.00-15.00/6/4
14.05.2019/9.00-16.00/7/5
16.05.2019/9.00-16.00/7/5
17.05.2019/9.00-15.00/6/5
21.05.2019/9.00-16.00/7/6
23.05.2019/9.00-16.00/7/6
24.05.2019/9.00-15.00/6/6
28.05.2019/9.00-16.00/7/7
30.05.2019/9.00-16.00/7/7
31.05.2019/9.00-15.00/6/7
D/49740 Iteo sp. zo.o.
Ul. Bystrzańska 49
43-300 Bielsko-Biała
07.05.2019/9.00-16.00/7/4
09.05.2019/9.00-16.00/7/4
10.05.2019/9.00-15.00/6/4
14.05.2019/9.00-16.00/7/5
16.05.2019/9.00-16.00/7/5
17.05.2019/9.00-15.00/6/5
21.05.2019/9.00-16.00/7/6
23.05.2019/9.00-16.00/7/6
24.05.2019/9.00-15.00/6/6
28.05.2019/9.00-16.00/7/7
30.05.2019/9.00-16.00/7/7
31.05.2019/9.00-15.00/6/7
D/47914 Netfactor.pl Łukasz Więcław
Krucza 4
43-360 Meszna
02.05.2019/9.00-16.00/7/4
06.05.2019/9.00-15.00/6/5
07.05.2019/9.00-16.00/7/5
08.05.2019/9.00-16.00/7/5
13.05.2019/9.00-15.00/6/6
14.05.2019/9.00-16.00/7/6
15.05.2019/9.00-16.00/7/6
20.05.2019/9.00-15.00/6/7
21.05.2019/9.00-16.00/7/7
22.05.2019/9.00-16.00/7/7
27.05.2019/9.00-15.00/6/8
28.05.2019/9.00-16.00/7/8
29.05.2019/9.00-16.00/7/8
D/47802 Iteo sp. zo.o.
Ul. Bystrzańska 49
43-300 Bielsko-Biała
02.05.2019/9.00-15.00/6/3
06.05.2019/9.00-16.00/7/4
08.05.2019/8.00-16.00/8/4
10.05.2019/9.00-14.00/5/4
13.05.2019/9.00-16.00/7/5
15.05.2019/8.00-16.00/8/5
17.05.2019/9.00-14.00/5/5
20.05.2019/8.00-16.00/7/6
22.05.2019/9.00-16.00/8/6
24.05.2019/9.00-14.00/5/6
27.05.2019/9.00-16.00/7/7
29.05.2019/8.00-16.00/8/7
31.05.2019/9.00-14.00/5/7
D/47844 EXAMOBILE S.A.
ul. Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
06.05.2019/8.00-12.00/4/4
07.05.2019/8.00-16.00/8/4
08.05.2019/8.00-16.00/8/4
13.05.2019/8.00-12.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/5
15.05.2019/8.00-16.00/8/5
20.05.2019/8.00-12.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/6
22.05.2019/8.00-16.00/8/6
27.05.2019/8.00-12.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/7
29.05.2019/8.00-16.00/8/7
D/47918 INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-300 Bielsko – Biała,
ul. Karpacka 24/U2b

06.05.2019/9.30-15.30/6/4
07.05.2019/9.30-16.30/7/4
08.05.2019/9.30-16.30/7/4
13.05.2019/9.30-15.30/6/5
14.05.2019/9.30-16.30/7/5
15.05.2019/9.30-16.30/7/5
20.05.2019/9.30-15.30/6/6
21.05.2019/9.30-16.30/7/6
22.05.2019/9.30-16.30/7/6
27.05.2019/9.30-15.30/6/7
28.05.2019/9.30-16.30/7/7
29.05.2019/9.30-16.30/7/7
D/49773 Evatronix SA

Ul. Wiktora Przybyły 2

43-300 Bielsko-Biała

02.05.2019/8.00-12.00/4/4
07.05.2019/8.00-16.00/8/5
09.05.2019/8.00-15.00/8/5
10.05.2019/8.00-12.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/6
16.05.2019/8.00-15.00/8/6
17.05.2019/8.00-12.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/7
23.05.2019/8.00-15.00/8/7
24.05.2019/8.00-12.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/8
30.05.2019/8.00-15.00/8/8
31.05.2019/8.00-12.00/4/8
D/55758 Examobile SA

Ul. Kustronia 40

43-300 Bielsko-Biała

07.05.2019/8.00-16.00/8/4
09.05.2019/8.00-16.00/8/4
10.05.2019/8.00-12.00/4/4
14.05.2019/8.00-16.00/8/5
16.05.2019/8.00-16.00/8/5
17.05.2019/8.00-12.00/4/5
21.05.2019/8.00-16.00/8/6
23.05.2019/8.00-16.00/8/6
24.05.2019/8.00-12.00/4/6
28.05.2019/8.00-16.00/8/7
30.05.2019/8.00-16.00/8/7
31.05.2019/8.00-12.00/4/7
D/48878 ASK Poland Sp. z o.o.

Ul. Wyzwolenia 74

43-300 Bielsko-Biała

04.05.2019/8.00-12.00/4/4
06.05.2019/9.00-16.00/7/5
07.05.2019/9.00-15.00/6/5
09.05.2019/9.00-16.00/7/5
13.05.2019/9.00-16.00/7/6
14.05.2019/9.00-15.00/6/6
16.05.2019/9.00-16.00/7/6
20.05.2019/9.00-16.00/7/7
21.05.2019/9.00-15.00/6/7
23.05.2019/9.00-16.00/7/7
27.05.2019/9.00-16.00/7/8
28.05.2019/9.00-15.00/6/8
30.05.2019/9.00-16.00/7/8
D/49030 Shiloh Industries Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 84

43-300 Bielsko-Biała

06.05.2019/8.00-16.00/8/3
07.05.2019/8.00-16.00/8/3
09.05.2019/8.00-12.00/4/3
13.05.2019/8.00-16.00/8/4
14.05.2019/8.00-16.00/8/4
16.05.2019/8.00-12.00/4/4
20.05.2019/8.00-16.00/8/5
21.05.2019/8.00-16.00/8/5
23.05.2019/8.00-12.00/4/5
27.05.2019/8.00-16.00/8/6
28.05.2019/8.00-16.00/8/6
30.05.2019/8.00-12.00/4/6
D/48164 Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 5

44-238 Czerwionka-Leszczyny

02.05.2019/8.00-12.00/4/4
07.05.2019/8.00-16.00/8/5
08.05.2019/8.00-16.00/8/5
09.05.2019/8.00-12.00/4/5
14.05.2019/8.00-16.00/8/6
15.05.2019/8.00-16.00/8/6
16.05.2019/8.00-12.00/4/6
21.05.2019/8.00-16.00/8/7
22.05.2019/8.00-16.00/8/7
23.05.2019/8.00-12.00/4/7
28.05.2019/8.00-16.00/8/8
29.05.2019/8.00-16.00/8/8
30.05.2019/8.00-12.00/4/8
D/49973​ Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141

43-300 Bielsko-Biała

06.05.2019/8.00-16.00/8/1
07.05.2019/8.00-16.00/8/1
09.05.2019/8.00-12.00/4/1
13.05.2019/8.00-16.00/8/2
14.05.2019/8.00-16.00/8/2
16.05.2019/8.00-12.00/4/2
20.05.2019/8.00-16.00/8/3
21.05.2019/8.00-16.00/8/3
23.05.2019/8.00-12.00/4/3
27.05.2019/8.00-16.00/8/4
28.05.2019/8.00-16.00/8/4
30.05.2019/8.00-12.00/4/4
D/49963 Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141

43-300 Bielsko-Biała

06.05.2019/8.00-16.00/8/1
07.05.2019/8.00-16.00/8/1
09.05.2019/8.00-12.00/4/1
13.05.2019/8.00-16.00/8/2
14.05.2019/8.00-16.00/8/2
16.05.2019/8.00-12.00/4/2
20.05.2019/8.00-16.00/8/3
21.05.2019/8.00-16.00/8/3
23.05.2019/8.00-12.00/4/3
27.05.2019/8.00-16.00/8/4
28.05.2019/8.00-16.00/8/4
30.05.2019/8.00-12.00/4/4
D/49844 Shiloh Industries Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 84

43-300 Bielsko-Biała

06.05.2019/8.00-16.00/8/1
07.05.2019/8.00-16.00/8/1
09.05.2019/8.00-12.00/4/1
13.05.2019/8.00-16.00/8/2
14.05.2019/8.00-16.00/8/2
16.05.2019/8.00-12.00/4/2
20.05.2019/8.00-16.00/8/3
21.05.2019/8.00-16.00/8/3
23.05.2019/8.00-12.00/4/3
27.05.2019/8.00-16.00/8/4
28.05.2019/8.00-16.00/8/4
30.05.2019/8.00-12.00/4/4
D/49953 ZPT

ul. Grażyńskiego 141

43-300  Bielsko-Biała

06.05.2019/8.00-16.00/8/1
07.05.2019/8.00-16.00/8/1
09.05.2019/8.00-12.00/4/1
13.05.2019/8.00-16.00/8/2
14.05.2019/8.00-16.00/8/2
16.05.2019/8.00-12.00/4/2
20.05.2019/8.00-16.00/8/3
21.05.2019/8.00-16.00/8/3
23.05.2019/8.00-12.00/4/3
27.05.2019/8.00-16.00/8/4
28.05.2019/8.00-16.00/8/4
30.05.2019/8.00-12.00/4/4

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →