Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Harmonogram staży – czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu “Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku”.

Nr indeksu Firma Data / Godzina / Liczba godzin / Tydzień
D/47915 Iteo sp. zo.o.

Ul. Bystrzańska 49

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/08:00-16:00/8/10
05.06.2019/08:00-16:00/8/10
06.06.2019/08:00-12:00/4/10
11.06.2019/08:00-16:00/8/11
12.06.2019/08:00-16:00/8/11
13.06.2019/08:00-12:00/4/11
18.06.2019/08:00-16:00/8/12
19.06.2019/08:00-16:00/8/12
21.06.2019/08:00-12:00/4/12
D/47911 Iteo sp. zo.o.

Ul. Bystrzańska 49

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/07:00-15:00/8/10
04.06.2019/07:00-15:00/8/10
05.06.2019/07:00-11:00/4/10
10.06.2019/07:00-15:00/8/11
11.06.2019/07:00-15:00/8/11
12.06.2019/07:00-11:00/4/11
17.06.2019/07:00-15:00/8/12
18.06.2019/07:00-15:00/8/12
19.06.2019/07:00-11:00/4/12
D/47855 Bielbit

ul. Komorowicka

Bielsko-Biała

03.06.2019/08:00-15:00/7/7
06.06.2019/08:00-15:00/7/7
07.06.2019/08:00-14:00/6/7
10.06.2019/08:00-15:00/7/8
13.06.2019/08:00-15:00/7/8
14.06.2019/08:00-14:00/6/8
17.06.2019/08:00-15:00/7/9
18.06.2019/08:00-15:00/7/9
19.06.2019/08:00-14:00/6/9
24.06.2019/08:00-15:00/7/10
27.06.2019/08:00-15:00/7/10
28.06.2019/08:00-14:00/6/10
D/49833 NEXT S.C. Sławomir Piela, Bartłomiej Dryja

Ul. Cieszyńska 365

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/8.00-16.00/8/9
06.06.2019/8.00-16.00/8/9
07.06.2019/8.00-12.00/4/9
11.06.2019/8.00-16.00/8/10
13.06.2019/8.00-16.00/8/10
14.06.2019/8.00-12.00/4/10
24.06.2019/8.00-16.00/8/11
25.06.2019/8.00-16.00/8/11
26.06.2019/8.00-12.00/4/11
D/49829 Sigur Studio Sp. z o.o.

Ul. Schodowa 5

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/8.00-16.00/8/9
06.06.2019/8.00-16.00/8/9
07.06.2019/9.00-13.00/4/9
11.06.2019/8.00-16.00/8/10
13.06.2019/8.00-16.00/8/10
14.06.2019/9.00-13.00/4/10
17.06.2019/8.00-16.00/8/11
18.06.2019/8.00-16.00/8/11
19.06.2019/9.00-13.00/4/11
24.06.2019/9.00-16.00/7/12
25.06.2019/9.00-16.00/7/12
26.06.2019/9.00-15.00/6/12
D/49741 Sigur Studio Sp. z o.o.

Ul. Schodowa 5

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/8.00-16.00/8/9
06.06.2019/8.00-16.00/8/9
07.06.2019/9.00-13.00/4/9
11.06.2019/8.00-16.00/8/10
13.06.2019/8.00-16.00/8/10
14.06.2019/9.00-13.00/4/10
17.06.2019/8.00-16.00/8/11
18.06.2019/8.00-16.00/8/11
19.06.2019/9.00-13.00/4/11
24.06.2019/9.00-16.00/7/12
25.06.2019/9.00-16.00/7/12
26.06.2019/9.00-15.00/6/12
D/49793 Sigur Studio Sp. z o.o.

Ul. Schodowa 5

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/8.00-16.00/8/9
06.06.2019/8.00-16.00/8/9
07.06.2019/9.00-13.00/4/9
11.06.2019/8.00-16.00/8/10
13.06.2019/8.00-16.00/8/10
14.06.2019/9.00-13.00/4/10
17.06.2019/8.00-16.00/8/11
18.06.2019/8.00-16.00/8/11
19.06.2019/9.00-13.00/4/11
24.06.2019/9.00-16.00/7/12
25.06.2019/9.00-16.00/7/12
26.06.2019/9.00-15.00/6/12
D/49855 Iteo sp. zo.o.
Ul. Bystrzańska 49
43-300 Bielsko-Biała
04.06.2019/9.00-16.00/7/8
06.06.2019/9.00-16.00/7/8
07.06.2019/9.00-15.00/6/8
11.06.2019/9.00-16.00/7/9
12.06.2019/9.00-16.00/7/9
13.06.2019/9.00-15.00/6/9
17.06.2019/9.00-16.00/7/10
18.06.2019/9.00-16.00/7/10
19.06.2019/9.00-15.00/6/10
24.06.2019/9.00-16.00/7/11
25.06.2019/9.00-16.00/7/11
26.06.2019/9.00-15.00/6/11
D/49740 Iteo sp. zo.o.
Ul. Bystrzańska 49
43-300 Bielsko-Biała
04.06.2019/9.00-16.00/7/8
06.06.2019/9.00-16.00/7/8
07.06.2019/9.00-15.00/6/8
11.06.2019/9.00-16.00/7/9
12.06.2019/9.00-16.00/7/9
13.06.2019/9.00-15.00/6/9
17.06.2019/9.00-16.00/7/10
18.06.2019/9.00-16.00/7/10
19.06.2019/9.00-15.00/6/10
24.06.2019/9.00-16.00/7/11
25.06.2019/9.00-16.00/7/11
26.06.2019/9.00-15.00/6/11
D/47914 Netfactor.pl Łukasz Więcław
Krucza 4
43-360 Meszna
03.06.2019/9.00-15.00/6/9
04.06.2019/9.00-16.00/7/9
05.06.2019/9.00-16.00/7/9
10.06.2019/9.00-15.00/6/10
11.06.2019/9.00-16.00/7/10
12.06.2019/9.00-16.00/7/10
17.06.2019/9.00-15.00/6/11
18.06.2019/9.00-16.00/7/11
19.06.2019/9.00-16.00/7/11
24.06.2019/9.00-15.00/6/12
25.06.2019/9.00-16.00/7/12
26.06.2019/9.00-16.00/7/12
D/47802 Iteo sp. zo.o.
Ul. Bystrzańska 49
43-300 Bielsko-Biała
03.06.2019/9.00-16.00/7/8
04.06.2019/8.00-16.00/8/8
07.06.2019/9.00-14.00/5/8
10.06.2019/9.00-16.00/7/9
12.06.2019/8.00-16.00/8/9
14.06.2019/9.00-14.00/5/9
17.06.2019/9.00-16.00/7/10
19.06.2019/8.00-16.00/8/10
21.06.2019/9.00-14.00/5/10
24.06.2019/9.00-16.00/7/11
26.06.2019/8.00-16.00/8/11
28.06.2019/9.00-14.00/5/11
D/47844 EXAMOBILE S.A.
ul. Kustronia 40
43-300 Bielsko-Biała
03.05.2019/8.00-12.00/4/8
04.05.2019/8.00-16.00/8/8
05.05.2019/8.00-16.00/8/8
10.05.2019/8.00-12.00/4/9
11.05.2019/8.00-16.00/8/9
12.05.2019/8.00-16.00/8/9
17.05.2019/8.00-12.00/4/10
18.05.2019/8.00-16.00/8/10
19.05.2019/8.00-16.00/8/10
24.05.2019/8.00-12.00/4/11
26.05.2019/8.00-16.00/8/11
27.05.2019/8.00-16.00/8/11
D/47918 INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-300 Bielsko – Biała,
ul. Karpacka 24/U2b

03.05.2019/9.30-15.30/6/8
04.05.2019/9.30-16.30/7/8
05.05.2019/9.30-16.30/7/8
10.05.2019/9.30-15.30/6/9
12.05.2019/9.30-16.30/7/9
13.05.2019/9.30-16.30/7/9
17.05.2019/9.30-15.30/6/10
18.05.2019/9.30-16.30/7/10
19.05.2019/9.30-16.30/7/10
24.05.2019/9.30-15.30/6/11
25.05.2019/9.30-16.30/7/11
26.05.2019/9.30-16.30/7/11
D/49973 Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/8.00-16.00/8/5
04.06.2019/8.00-16.00/8/5
06.06.2019/8.00-12.00/4/5
10.06.2019/7.30-15.30/8/6
11.06.2019/7.30-15.30/8/6
13.06.2019/7.30-11.30/4/6
18.06.2019/7.30-15.30/8/7
20.06.2019/7.30-15.30/8/7
21.06.2019/7.30-11.30/4/7
25.06.2019/7.30-15.30/8/8
27.06.2019/7.30-15.30/8/8
28.06.2019/7.30-11.30/4/8
D/49953 ZPT

ul. Grażyńskiego 141

43-300  Bielsko-Biała

03.06.2019/8.00-16.00/8/5
04.06.2019/8.00-16.00/8/5
06.06.2019/8.00-12.00/4/5
10.06.2019/8.00-16.00/8/6
11.06.2019/8.00-16.00/8/6
13.06.2019/8.00-12.00/4/6
17.06.2019/8.00-16.00/8/7
18.06.2019/8.00-16.00/8/7
19.06.2019/8.00-12.00/4/7
24.06.2019/8.00-16.00/8/8
25.06.2019/8.00-16.00/8/8
27.06.2019/8.00-12.00/4/8
D/49773 Evatronix SA

Ul. Wiktora Przybyły 2

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/8.00-16.00/8/9
06.06.2019/8.00-16.00/8/9
07.06.2019/8.00-12.00/4/9
11.06.2019/8.00-16.00/8/10
13.06.2019/8.00-16.00/8/10
14.06.2019/8.00-12.00/4/10
17.06.2019/8.00-16.00/8/11
18.06.2019/8.00-16.00/8/11
19.06.2019/8.00-12.00/4/11
24.06.2019/8.00-16.00/8/12
25.06.2019/8.00-16.00/8/12
26.06.2019/8.00-12.00/4/12
D/55758 Examobile SA

Ul. Kustronia 40

43-300 Bielsko-Biała

04.06.2019/8.00-16.00/8/8
06.06.2019/8.00-16.00/8/8
07.06.2019/8.00-12.00/4/8
11.06.2019/8.00-16.00/8/9
13.06.2019/8.00-16.00/8/9
14.06.2019/8.00-12.00/4/9
17.06.2019/8.00-16.00/8/10
18.06.2019/8.00-16.00/8/10
19.06.2019/8.00-12.00/4/10
24.06.2019/8.00-16.00/8/11
25.06.2019/8.00-16.00/8/11
26.06.2019/8.00-12.00/4/11
D/48878 ASK Poland Sp. z o.o.

Ul. Wyzwolenia 74

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/9.00-16.00/7/9
04.06.2019/9.00-15.00/6/9
06.06.2019/9.00-16.00/7/9
10.06.2019/9.00-16.00/7/10
11.06.2019/9.00-15.00/6/10
13.06.2019/9.00-16.00/7/10
17.06.2019/9.00-17.00/8/11
18.06.2019/9.00-17.00/8/11
22.06.2019/8.00-12.00/4/11
24.06.2019/9.00-16.00/7/12
25.06.2019/9.00-15.00/6/12
27.06.2019/9.00-16.00/7/12
D/49030 Shiloh Industries Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 84

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/8.00-16.00/8/7
04.06.2019/8.00-16.00/8/7
06.06.2019/8.00-12.00/4/7
10.06.2019/8.00-16.00/8/8
11.06.2019/8.00-16.00/8/8
13.06.2019/8.00-12.00/4/8
17.06.2019/8.00-16.00/8/9
18.06.2019/8.00-16.00/8/9
19.06.2019/8.00-12.00/4/9
24.06.2019/8.00-16.00/8/10
25.06.2019/8.00-16.00/8/10
27.06.2019/8.00-12.00/4/10
D/36388 Redor Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 71

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/7.00-15.00/8/1
05.06.2019/7.00-15.00/8/1
07.06.2019/7.00-11.00/4/1
10.06.2019/7.00-15.00/8/2
12.06.2019/7.00-15.00/8/2
14.06.2019/7.00-11.00/4/2
17.06.2019/7.00-15.00/8/3
19.06.2019/7.00-15.00/8/3
21.06.2019/7.00-11.00/4/3
24.06.2019/7.00-15.00/8/4
26.06.2019/7.00-15.00/8/4
28.06.2019/7.00-11.00/4/4
D/48164 Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 5

44-238 Czerwionka-Leszczyny

04.06.2019/8.00-16.00/8/9
05.06.2019/8.00-16.00/8/9
06.06.2019/8.00-12.00/4/9
11.06.2019/8.00-16.00/8/10
12.06.2019/8.00-16.00/8/10
13.06.2019/8.00-12.00/4/10
17.06.2019/8.00-16.00/8/11
18.06.2019/8.00-16.00/8/11
19.06.2019/8.00-12.00/4/11
25.06.2019/8.00-16.00/8/12
26.06.2019/8.00-16.00/8/12
27.06.2019/8.00-12.00/4/12
D/49963 Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/8.00-16.00/8/5
04.06.2019/8.00-16.00/8/5
06.06.2019/8.00-12.00/4/5
10.06.2019/8.00-16.00/8/6
11.06.2019/8.00-16.00/8/6
13.06.2019/8.00-12.00/4/6
17.06.2019/8.00-16.00/8/7
18.06.2019/8.00-16.00/8/7
19.06.2019/8.00-12.00/4/7
24.06.2019/8.00-16.00/8/8
25.06.2019/8.00-16.00/8/8
27.06.2019/8.00-12.00/4/8
D/49844 Shiloh Industries Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 84

43-300 Bielsko-Biała

03.06.2019/8.00-16.00/8/5
04.06.2019/8.00-16.00/8/5
06.06.2019/8.00-12.00/4/5
10.06.2019/8.00-16.00/8/6
11.06.2019/8.00-16.00/8/6
13.06.2019/8.00-12.00/4/6
17.06.2019/8.00-16.00/8/7
18.06.2019/8.00-16.00/8/7
19.06.2019/8.00-12.00/4/7
24.06.2019/8.00-16.00/8/8
25.06.2019/8.00-16.00/8/8
27.06.2019/8.00-12.00/4/8
D/49757 Polmotors Sp. z o.o.

43-391 Mazańcowice 57

11.06.2019/8.00-16.00/8/1
13.06.2019/8.00-16.00/8/1
14.06.2019/8.00-12.00/4/1
17.06.2019/8.00-12.00/4/2
18.06.2019/8.00-16.00/8/2
21.06.2019/8.00-16.00/8/2
25.06.2019/8.00-16.00/8/3
27.06.2019/8.00-16.00/8/3
28.06.2019/8.00-12.00/4/3

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →