Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - maj 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w maju 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - kwiecień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w kwietniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Wyniki III tury rekrutacji na staż

W tabeli przedstawiono wynik kwalifikacji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich:

Czytaj dalej →

Rekrutacja na staże - III edycja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach: − Informatyka, sem. 1 i sem. 3 − Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 1 Rekrutacja trwa do 15 marca 2019 roku

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - grudzień 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w grudniu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - listopad 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w listopadzie 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - pażdziernik 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - sierpień 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Wyniki dodatkowej II tury rekrutacji na staż

W tabeli przedstawiono wynik kwalifikacji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich: Kierunek Informatyka ...

Czytaj dalej →

Wyniki II tury rekrutacji na staż

W tabeli przedstawiono wynik kwalifikacji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich:

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Dodatkowa rekrutacja na staże - II edycja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: – Informatyka (sem. 6 I stopnia, sem. 1, 3 - II stopnia) Rekrutacja trwa do 6 czerwca 2018 roku

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - maj 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w maju 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Rekrutacja na staże - II edycja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: – Automatyka i Robotyka (sem. 6 I stopnia) – Informatyka (sem. 6 I stopnia, sem. 1, 3 - II stopnia) – Mechanika i budowa maszyn (sem. 6 I stopnia) – Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 6 I stopnia) Rekrutacja trwa do 21 maja 2018 roku

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - kwiecień 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w kwietniu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - marzec 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w marcu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Zapytanie ofertowe - zakwaterowaniem studentów na okres stażu

Niniejsze zapytanie ma formę rozpoznania cenowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Usługa związana z zakwaterowaniem 6 studentów na okres stażu przez 12 tygodni (daty rozpoczęcia stażu przez poszczególnych stażystów mogą się różnić). Termin realizacji zamówienia: 2018-2019 rok

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - luty 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lutym 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - styczeń 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w styczniu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Zapytanie ofertowe - wstępne badania lekarskie

Niniejsze zapytanie ma formę rozpoznania cenowego. Usługi związane z przeprowadzeniem badań lekarskich niezbędnych do podjęcia stażu w przedsiębiorstwie na danym stanowisku dla 127 stażystów (daty rozpoczęcia stażu i zakres badań przez poszczególnych stażystów mogą się różnić). Termin realizacji zamówienia: 2018-2019 rok

Czytaj dalej →

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie stażystów

Niniejsze zapytanie ma formę rozpoznania cenowego. Polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 127 stażystów na okres 12 tygodni stażu (daty rozpoczęcia stażu przez poszczególnych stażystów mogą się różnić). Termin realizacji zamówienia: 2018-2019 rok.

Czytaj dalej →

Spotkanie w sprawie zakwalifikowania na staż

Szanowni Państwo, 3 stycznia 2018 roku o godz. 9:00 w sali A304 odbędzie się spotkanie związane z kwalifikacją na staże dla osób, które przystąpiły do I tury rekrutacji. Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

Czytaj dalej →

II tura rekrutacji na staże

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych na kierunku: – Informatyka (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia)

Czytaj dalej →

Wyniki rekrutacji - grudzień 2017

Wyniki rekrutacji na staże w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku" - grudzień 2017.

Czytaj dalej →

Rekrutacja na staże

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: – Automatyka (sem. 7 I stopnia) – Informatyka (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia) – Mechanika i budowa maszyn (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia) – Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia).

Czytaj dalej →

Zaproszenie dla przedsiębiorstw do współpracy w ramach staży dla studentów

Zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem studentów na 3-miesięczne (12-tygodniowe) staże dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich do przystąpienia do projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku. Celem staży jest umożliwienie studentom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże w ramach projektu adresowane są do studentek i studentów ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki na kierunkach: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Czytaj dalej →

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich