Dofinansowanie projektu z UE: 858 745,23 PLN
Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku

Cel projektu

Zdobycie kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz umiejętności pracy w grupie

Korzyści

Praktyczne wykorzystanie efektów kształcenia oraz podniesienie konkurencyjności na rynku pracy

Uczestnicy

Studentki i studenci ostatnich semestrów studiów stacjonarnych WBMiI

Czas trwania

Listopad 2017 – październik 2019

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku.

Celem projektu jest osiągnięcie na najwyższym poziomie praktycznych umiejętności studentów poprzez zapewnienie zdobycia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie oczekiwanych przez przyszłych pracodawców.

Zakres stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na kierunkach studiów i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Projekt będzie trwał przez dwa lata od listopada 2017 roku do października 2019 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach PO WER będzie przeznaczone na wynagrodzenia stażystów i ich opiekunów ze strony przedsiębiorstwa, na zakup materiałów niezbędnych do realizacji stażu, na pokrycie kosztów dojazdów (komunikacją miejską, komunikacją w ramach aglomeracji oraz poza miejscem zamieszkania pow. 50 km) wymaganych badań, ubezpieczenia stażysty, bądź zakwaterowania studenta w pobliżu miejsca realizacji stażu (pow.50km od m-ca zamieszkania).

Realizacja projektu zapewni, że co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami zostanie skierowanych na staż. W projekcie zaplanowano staże trzymiesięczne (12 tygodni) w wymiarze 20 godzin na tydzień w dwóch edycjach (dwa lata) łącznie dla 127 studentów / absolwentów.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • zdobycia użytecznych kompetencji,
  • podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności absolwentów na rynku pracy,
  • praktycznego przygotowania zawodowego studentów,
  • rozszerzenia kontaktów studentów z przyszłymi pracodawcami,
  • zapoznania się z nowymi technologiami i transferem wiedzy.

W programie stażowym mogą wziąć udział studenci ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych na kierunkach:

Automatyka i robotyka

Efekty kształcenia:


Studia I stopnia

Informatyka

Mechanika i budowa maszyn

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Weź udział w programie stażowym

Zapraszamy do zgłaszania udziału w płatnych stażach
w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Aktualności

Harmonogram staży - październik 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - wrzesień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży -sierpień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - lipiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - czerwiec 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - maj 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w maju 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - kwiecień 2019

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w kwietniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →

Wyniki III tury rekrutacji na staż

W tabeli przedstawiono wynik kwalifikacji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich:

Czytaj dalej →

Rekrutacja na staże - III edycja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunkach: − Informatyka, sem. 1 i sem. 3 − Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 1 Rekrutacja trwa do 15 marca 2019 roku

Czytaj dalej →

Harmonogram staży - grudzień 2018

W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w grudniu 2018 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".

Czytaj dalej →